lunes, 15 de octubre de 2007


Fa massa temps que dolor i plaer em comfonen

Alex SusannaHem mort tantes vegades que els ulls se'ns acostumen

a dir cendra i alçar-la com qui plou victòries

Marc Granell