Still of my last video creation selected for the Raw Material exhibition at Sicart Art Gallery, C/ Font, 44, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, Spain
Imatge de la meua última video creació sel·leccionada per a l'exposició Matèria Primera a la galeria d'art Sicart, C/ Font, 44, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, Espanya
Imagen de mi última videocreación seleccionada para la exposición Materia Prima en la galería de arte Sicart, C/ Font, 44, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, Espanya
 
Clik for watching the video Múltiples intents
Clica per a vore el video
Clica para ver el video

Raw Material is the view of different artists with a common nucleus, an intrinsic critique of a society that is decaying towards an attitude that, being conscious of the changes that have provoked the actual situation, shows a willingness to continue fighting, learning and constructing ephemeral realities to make more enjoyable what is coming, a changeable path, an uncertain future.

Matèria Primera son les visions de diferents artistes amb un mateix nucli, una crítica intrínseca d’una societat que fins al moment ha anat en decadència envers una actitud que, conscient dels canvis provocats per la situació actual, mostra les ganes de seguir lluitant, aprenent, construint realitats efímeres per fer més amè allò que està per venir, un camí volàtil, un futur incert.

Materia Prima son las visiones de diferentes artistas con un mismo núcleo, una crítica intrínseca de una sociedad que hasta el momento ha ido en decadencia hacia una actitud que, consciente de los cambios provocados por la situación actual, muestra las ganas de seguir luchando, aprendiendo, construyendo realidades efímeras para hacer más ameno aquello que está por venir, un camino volátil, un futuro incierto.
Núria Miret, Comissària, Curator.


From the reflection of the actual situation in the art world, considering the fact of returning to the raw material, the generator of new ideas, offering opportunities of interpretation and alternative ways of understanding and expressing the changes with which we are experimenting, betting on new, fresh art, we are presenting artists who have innovative proposals, ideas or projects that allow progress in time of crisis and open new ways in contemporary art with a future plan.

A partir de la reflexió sobre la situació actual de l’art, plantejant el fet de tornar a la matèria primera, al motor generador d’idees, oferint oportunitats d’interpretació i vies alternatives d’entendre i expressar els canvis que estem experimentant, apostant per l’art més jove, ens hem adreçat als artistes que treballen per mostrar propostes, idees o projectes innovadors que permetin seguir avançant en temps de crisi i obrir noves vies dins l’art contemporani amb una projecció de futur.

A partir de la reflexión sobre la situación actual del arte, planteando el hecho de volver a la materia prima, el motor generador de ideas, ofreciendo oportunidades de interpretación y vías alternativas de entender y expresar los cambios que estamos experimentando, apostando por el arte más joven, nos hemos dirigido a los artistas que trabajan para mostrar propuestas, ideas o proyectos innovadores que permitan seguir avanzando en tiempos de crisis y abrir nuevas vías en el arte contemporáneo con una proyección de futuro.
Ramon Sicart i Batet, director de Sicart.  
  
 Clik for more information about the exhibition Galeria Sicart - Raw Material
Clica per a més informació sobre l'exposició
Clica para más información sobre la exposición 

Comentarios

Entradas populares de este blog

Binding Art and Science, a Journey through Drug Design